НП ТАРА: Шта је таксација и зашто је важна

Јавно предузеће ,,Национални парк Тара“ се труди да у заштити и коришћењу шума примењује најодрживије методе. Једна од таквих метода јесте и таксација.

Фото: НП Тара

Таксација или инвентура шума је премер (попис) дрвећа дебљине изнад 10 цм. Премер може бити тотални и делимични (на кругове или пруге). Ова метода је важна је како бисмо знали стање и структуру шума, односно колико смо за десет година узели од природе и колико можемо узети у наредној деценији, а да је не оштетимо.

У Националном парку Тара врши се тотални премер шума. У издвојеним одељењима, односно одсецима, на сваких 10 година мере се сва стабла дебљине изнад 10 цм. Стабла се мере пречницом тачности на цм, а да би се добила запремина, врше се и мерење висине стабала помоћу електронских висиномера. Тотални премер је најтачнији, најпоузданији метод у планирању и газдовању шумама, али је то и најскупљи метод и често се спроводи само у састојинама у којима се врше научна истраживања. Ипак, свесни вредности и значаја шума Таре, управљач Националног парка Тара, спроводи тотални премер у свим састојинама, односно газдинским јединицама.

Фото: НП Тара

Први тотални премер је урађен 1960. године у газдинској јединици „Тара“, тако да су 2020. године шуме Равне Таре мерене седми пут. Овог лета, спроводи се шести премер газдинске јединице „Црни Врх“ (први премер 1972. године).

У тиму за премер шума налазе се шумарски инжењери и шумарски техничари Националног парка Тара, као и друга ангажована лица. Премером руководи Александар Ђурић – руководилац Службе за планирање, пројектовање, заштиту и уређења шума. Важно је истаћи да ЈП ,,Национални парк Тара“ у овај посао укључује и студенте, средњошколце и друге незапослене грађане и тиме им обезбеђује сезонски посао.

Ове године у таксацији су учествовали и ученици Шумарске школе из Краљева у склопу стручне праксе. Они су се кроз премер шума упознали са радом на терену и видели како позив за који се спремају у школи изгледа и у пракси.

Извор: Национални парк Тара

Bajina BastaTaraБајина БаштаЈП Национални парк ТараНационали парк ТаратаксацијаТара
Comments (0)
Add Comment