Јавни увид Плана детаљне регулације за тунел испод Кадињаче

Општинска управа општине Бајина Башта ставила је на јавни увид План детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача. Јавни увид трајаће 30 дана, од 24.12.2018. закључно са 24.01.2019. године. Материјал је изложен у сали Скупштине општине Бајина Башта, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Бајина Башта.

Траса тунела Кадињача и приступних путева

Јавна презентација Плана одржаће се дана 16. јануара 2019. године у сали СО Бајина Башта у 11 часова. Примедбе и сугестије на изложени материјал могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Одељењу за послове урбанизма, грађевинарства и имовинско-правне послове Општинске управе општине Бајина Башта, лично на писарници или поштом, закључно са 24.01.2019.

Јавна седница Комисије за планове општине Бајина Башта одржаће се 31. јануара 2019. године у сали СО Бајина Башта са почетком у 13,00 часова.

Дрина Инфо

Bajina BastaKadinjacaPodrinjetunelUziceјавни увидКадињачаПлан детаљне регулацијетунел
Comments (0)
Add Comment