Именован директор ЈП Национални парк „Тара“

На последњој седници, одржаној 16.11.2018. године, Влада Републике Србије именовала је Драгића Караклића за директора Јавног предузећа „Национални парк „Тара“. Караклић је до сада био вршилац дужности директора тог предузећа.

Драгић Караклић Фото: Дрина Инфо

Од укупно девет пријављених кандидата, Комисија за спровођење конкурса за избор директора, после обављених тестирања, разговора и оцене вештине комуникације и мотивације, утврдила је ранг листу кандидата који су испунили мерила прописана за именовање, на којој је Драгић Караклић био најбоље оцењен кандидат.

 Дрина Инфо

Bajina BastaDragic KaraklicNacionalni park TaraБајина БаштаДрагић КараклићНационални парк Тара
Comments (0)
Add Comment