Привреда

Основа привреде Бајине Баште је Хидроелектрана «Бајина Башта», снаге око 1000 мегавата. Град је у периоду транзиције, као и многи други градови, осиромашио и изгубио посебно у делу привредних активности .

По статистичким подацима општина Бајина Башта је сврстана у недовољно развијене општине у Србији. Просечна нето зарада по запосленом у општини исплаћена у  2009. години износила је 28.388,00  динара, што је представљало пад у односу на 2008. годину да би 2011.године достигла ниво од 34.014 динара.(подаци Републичког завода за статистику).

По последњим подацима у Бајиној Башти је 1084 привредних субјеката (од тога је 901 предузетничка радња) са претежно приватним и акционарским капиталом, који су концентрисани у сектору услуга (ресторани, продавнице, кафићи и делатност превоза). Предузећа су сврстана у категорију малих. Укупан број регистрованих предузећа је 183. Основни проблем у овој области је структурална незапосленост, проузрокована пропадањем текстилне индустрије, дуванске индустрије, индустрије кугличних лежајева, индустрије за прераду дрвета, Земљорадничке задруге, трговинског ланца продавница « Звезда» и грађевинског сектора.

Према делатности данас имамо следећи број предузетничких радњи:

 • трговина: 215
 • ресторани и кафићи: 90
 • грађевинска делатност: 155
 • аутопревозници: 70
 • прерада дрвета: 52
 • осталих регистрованих фирми: 319

Према облику организовања у општини Бајина Башта има 183 предузећа:

 • 141 су друштва са ограниченом одговорношћу
 • 22 су ортачка друштва
 • 4 су јавна предузећа
 • 10 су регистроване као задруге и
 • 6  је акционарских друштава.

У последње три године, приватизована је хладњача некадашње Земљорадничке задруге, која сезонски запошљава раднике, чији број варира од обима и потребе посла. Такође, некадашњи « Ламинат », садашњи «МК Кетеринг», који запошљава око 50 радника. Новооснована дрвно-прерађивачка фирма «Гота-пелет» у овом временском периоду, запослила је око 60 лица. Међутим, све ово је недовољно да би се решио проблем велике незапослености на територији Општине Бајина Башта.Предузећа која су успешно приватизована и упошљавају већи број радника су“Зелена Дрина“ и „Електроизградња“.
Једна од најважнијих и водећих привредних грана у општини Бајина Башта по оствареном друштвеном производу је  пољопривреда. У овој привредној области, без обзира на утицај климатских услова, остварују се задовољавајући производни резултати посебно у примарној и воћарској производњи.

Пољопривреда као привредна грана заузима посебно место у привредно-економском развоју општине, а који се огледа кроз учешће у друштвеном производу, остварене производне резултате посматране кроз физички обим пољопривредне производње. Бајинобаштански крај је познат по традиционалним  производима, од којих су најпознатији: ракија «Клековача», пршутом, као и домаћи сит и кајмак.