БАЈИНА БАШТА: Обавештење о увођењу једносмерног режима саобраћаја

Обавештавају се грађани Бајине Баште да се у улицама Војводе Мишића и 12. септембра (делови улице од раскрснице са улицом Миленка Топаловића до раскрснице са улицом Светосавском) успоставља једносмеран режим саобраћаја.

Смер кретања возила у улици Војводе Мишића ће бити од  Светосавске улице према улици Миленка Топаловића, а у улици 12. септембра од улице Миленка Топаловића ка улици Светосавској.  Обзиром да се у улицама успоставља једносмерaн режим саобраћаја, на делу коловоза на којима се не одвија саобраћај, обележиће се подужна паркинг места за аутомобиле која ће бити у режиму зонског паркирања. Све остале улице које се укрштају са предметним деоницама остају у у истом режиму саобраћаја као и пре успостављања једносмерног саобраћаја у предмерним деоницама.

Молимо грађане да у првим данима промене режима наведеним улицама возе са са повећаним опрезом .

Очекивани ефекти увођења једносмерног режима саобраћаја:

Повећаће се пре свега безбедност пешака јер ће се уклонити возила са тротоара и омогућити пешацима несметано кретање тротоаром. Обележиће се и пешачки прелази који до сада нису били обележавани у наведеним улицама чиме би се такође утицати на већу безбедност пешака.  Пројектовањем оваквог саобраћајног решења, при ком се двосмерне паралелне улице претварају у једносмерне, смањује се број конфликтних токова, а самим тим и број потенцијалних саобраћајних незгода. То се пре свега односи на раскрсницу улица Војводе Мишића и Светосавске где је у предходних десетак година, према Локалној бази података о обележјима безбедности саобраћаја било највише саобраћајних незгода у насељу. Такође, оваквим решењем се добија и већа пропусна моћ саобраћајница као и нови простор за паркирање возила у непосредној близини централног дела града. Тиме ће се омогућити и станарима тог дела града да прописно паркирају своја возила јер су до сада платили велики број казни због непрописно паркираних возила.

Као негативна последица оваквог решења, очекује се потенцијално дуже време путовања до одређених локација у близини пројектованих једносмерних улица као и евентуално отежано укључивање  у саобраћај из улице 12. септембар у зимским условима јер је улица под успоном.

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
Општинска управа Бајина Башта
Oдељење за инспекцијске послове
и комуналне делатности

Инспектор за саобраћај и путеве
инж. саоб. Миле Ђенић

Пројекат „ББ информатор“ суфинансира се средствима из буџета општине Бајина Башта, ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства. 

Bajina BastasaobracajБајина Баштаједносмерни режим саобраћајасаобраћај
Comments (1)
Add Comment
  • Ljubiša major Ilić

    Pozdravljam uvođenje ove dve jednosmerne ulice i povećan broj legalnih parking mesta jer je bi haos u Vojvode Mišića. Trotoari neprohodni za pešake, kola parkirana ispred kapija privatnih kuća. Česti sudari na raskrsnici V. Mišića i Svetosavske. Veći turistički autobusi nisu mogli iz pravca Tare, od parkiranih vozila, da skrenu iz Svetosavske desno u Vojvode Mišića da bi stigli na parking sa donje strane „Zepter“ hotela. O ovome povesti računa prilikom obeležavanja novih parking mesta. Duži bus kada skrene desno iz Svetosavske u Vojvode Mišića prednj kraj mu je skoro na sredini kolske kapije kuće u V.M. 30 a zadnji na ćošku Svetosavske 13. Tu je oštro skretanje pod 45′. Pozdrav! Ljubiša major Ilić, Beograd. Kuća za odmor B.B. Vojvode Mišića 30