БАЈИНА БАШТА: Буџет усвојен на заседању у Бачевцима

На данашњој седници Скупштине општине Бајина Башта усвојен је буџет за наредну годину и планиран је на 1,218 милијарди динара. На седници која је одржана у спортској сали школе у Бачевцима одборници су се изјашњавали о 16 тачки дневног реда од којих су поред буџета најважније биле планови рада за 2021. годину јавних предузећа и установа.

Седница скупштине општине у Бачевцима Фото: Дрина Инфо

Председница општине Бајина Башта, Весна Ђурић је путем презентације на видео-биму детаљно образложила све најважније приходовне ставке буџета као и планиране расходе у 2021. години. Она се дотакла и планираних инвестиција у наредној години и сваку од њих образложила. Планиране су инвестиције у инфраструктуру, уређење града, реконструкција дела топловода као и значајнија уулагања у туризам.

Презентовање буџета од стране председнице општине Фото: Дрина Инфо

Одборници су похвалили начин презентовања буџета од стране председнице општине и у расправи изнели одређене сугестије пре свега по питању контроле утрошка буџетских средства.

Одборници су на последњој седници Скупштине у овој години усвојили Кадровски план за Општинску управу и Одлуку о изменама и допунама одлуке о правима и услугама у области социјалне заштите.

Од јавних предузећа усвојени су програми пословања и планови рада ЈКП „12. септембар“, ЈП „ББ Терм“ и ЈКП „Дубоко“ Ужице, а од установа Туристичке организације „Тара-Дрина“ и Установе „Култура“. Прихваћене су измене и допуне Статута ЈКП „12. септембар“ и именовани нови чланови Општинске изборне комисије.

Одборници су једногласно усвојили Извештаја Радног тела за заштиту и неговање ћирилице општине Бајина Башта о реализованим активностима и уоченим проблемима у спровођењу мера заштите ћирилице.

У оквиру последње тачке дневног реда постављено је одборничко питање везано за актуелну ситуацију где значајан део општине већ неколико дана нема струју. Апеловало се на руководство општине да утиче на Електродистрибуцију у правцу решавања проблема до којих врло често долази у деловима општине Бајина Башта.

Пројекат се суфинансира средствима из буџета Општине, а на основу Решења о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за остваривање јавног интереса у области јавног информисања за територију општине Бајина Башта у 2020. години. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Дрина Инфо

Бајина БаштаБачевциВесна ЂурићСкупштина општине Бајина Башта
Comments (0)
Add Comment