Први радни састанак на изради планских докумената за Тунел Кадињача

У среду 22. новембра у градској управи у Ужицу одржан је први радни састанак делегација Бајине Баште и Ужица на реализацији Идејног пројекта Тунела Кадињача. На састанку у кабинету заменика градоначелника Ужица  Немање Нешића почео је рад на заједничкој и паралелној припреми Плана детаљне регулације који ће две локалне самоуправе заједнички припремити и усвојити за овај инфраструктурни објекат.

Фото: Дрина Инфо

Израду овог документа ради изабрани обрађивач на тендеру – Институт за путеве АД Београд.  На састанку су договорени сви кораци за припрему неопходних одлука за израду ових урбанистичких аката и направљена координација активности служби две локалне администрације.

У понедељак 20. новембра изабрани извођач је званично уведен у посао и положене су банкарске гаранције за добро извршење посла и за повраћај аванса.

Рок за израду свих докумената и предају Идејног пројекта и плана детаљне регулације је 299 дана и  он је почео да тече од 20. новембра.  Очекује се да сва документа буду предата Државној Ревизионој Комисији до краја септембра идуће године.

Дрина Инфо

Бајина БаштаКадињачатунелУжице
Comments (0)
Add Comment