Отворен дневни боравак Dream центра за децу са сметњама у развоју у Бајиној Башти

Уз подршку Европске уније, у Бајиној Башти је 4. априла 2017. свечано отворен дневни боравак Dream центра за децу са сметњама у развоју, у оквиру пројекта „Ја имам сан…“. Простор у власништву општине Бајина Башта адаптиран је у циљу обезбеђења амбијента за пријатан боравак, обављање будућих активности и побољшање положаја деце и младих са сметњама у развоју на територији општине Бајина Башта, као и сензибилисање заједнице за разумевање и прихватање особа с тешкоћама у развоју.

Услуге у дневном боравку, који је почео с радом у новембру месецу, користиће 14 деце у новом простору, 12 постојећих и 2 нова корисника. Деца укључена у рад боравка стицаће нова знања и повећати своје способности за учење специфичних, практичних вештина за развој основних животних навика које ће им олакшати интеграцију у средину у којој живе. Едукативне услуге доступне у дневном боравку резултираће постизањем стимулативне средине, психо-физичког благостања и релаксације како корисника, тако и њихових породица, реализацијом радионичарских и других метода (сензорна соба, Монтесори, итд.) у складу са индивидуалним плановима рада.

Општина Бајина Башта је започела реализацију пројекта „Ја имам сан…“ у партнерству са Центром за социјални рад Бајина Башта и Удружењем деце са сметњама у развоју и њихових родитеља Бајина Башта. Оснивање дневног боравка за особе са сметњама у развоју је једна од активности пројекта „Подршка Европске уније инклузивном друштву“, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра, а спроводи Делегацијa Европске уније у Републици Србији у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

Пројекат “Европска подршка инклузивном друштву”, који Европска унија финансира са 5,4 милиона евра,  има за циљ да обезбеди већу друштвену укљученост угрожених група у Србији као што су старија лица, деца, припадници мањина укључујући Роме и Ромкиње и други. ЕУ је кроз пројекат бесповратно доделила 4,3 милиона евра у виду 28 грантова, који ће се реализовати у 36 градова и општина у Србији до краја 2017. Пројекти, које спроводе републичке и покрајинске институције социјалне заштите, општине и градови, центри за социјални рад, удружења грађана, фондације, образовне установе и јавна предузећа, ће повећати обим и квалитет услуга на локалу у области  социјалне  и здравствене заштите, становања, образовања и запошљавања и тиме ојачати друштвену укљученост угрожених група.

Пројекат спроводи Делегације Европске уније у Републици Србији (www.europa.rs) у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (www.minrzs.gov.rs).

Више о пројекту можете сазнати на www.socijalnainkluzija.rs

Дрина Инфо

EUIa imam sanprojekatБајина БаштаЕУЈа имам санпројекат
Comments (0)
Add Comment