Отворене понуде за идејни пројекат тунела Кадињача

Јуче је у сали Скупштине општине Бајина Башта у 13.00 часова Комисија за јавне набавке отворила пристигле понуде за „Израду Идејног пројекта и Плана детаљне регулације за тунел испод превоја Кадињача на деоници државног пута Дуб – Дубци“.

Фото: Дрина Инфо

До предвиђеног рока су пристигле две благовремене понуде. Прва пристигла понуда је заједничка понуда групе понуђача коју чине: PROJECT BIRO UTIBER DOO NOVI SAD (Носилац посла), DOO PANPRO TEAM БЕОГРАД, ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБАРАТОРИЈА ВЕТЕРНИК, DUODEC DOO, БЕОГРАД, GEOVIZIJA DOO, ПАНЧЕВО и DOO BALKANS SECURITY SERVICES, НОВИ БЕОГРАД

Другу пристиглу понуду чине група понуђача: ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД (Носилац посла), МАШИНОПРОЈЕКТ КОПРИНГ БЕОГРАД и ГРАДИТЕЉ НС ДОО НОВИ САД

Процењена вредност посла је 48.688.423,00 динара без ПДВ-а

Како сазнајемо у општинској управи Бајина Башта од координатора пројекта  Иван Марковића Комисија је јуче само отворила понуде а наредних дана ће донети стручну оцену пристиглих понуда.

Понуђена цена прве понуде је: 43.150.000,00 динара без ПДВ-а са роком важења 60 дана и роком израде од 365 дана коју је поднела кућа: Пројект биро Утибер ДОО Нови Сад.

Понуђена цена друге пристигле понуде је: 21.450.000,00 динара без ПДВ-а са роком важења од 60 дана и роком израде 299 дана коју је поднела кућа: Институт за путеве АД Београд.

Комисија је задовољна урађеним послом а наредних дана ће у сарадњи са ЈП Путеви Србије и са Министарством привреде Републике Србије донети стручну оцену пристиглих понуда и након тока донети о одлуку о додели уговора.

Након овог дела и истека рока за жалбе предвиђено је да дође до потписивања уговора са изабраним понуђачем и почеће се са овим великим послом.

Дрина Инфо

KadinjacatendertunelБајина БаштаКадињачатендертунел
Comments (0)
Add Comment