Одржан први тренинг у оквиру пројекта Еко Карст

Протекле седмице, од 13. до 17. новембра 2017. године, у Самобору у Хрватској организован је тренинг за идентификовање типова екосистема, екосистемских услуга и мапирање и анализу заинтересованих страна у оквиру Интеррег пројекта Еко карст. Ово је био први од укупно 4 планирана тренинга, с циљем изградње капацитета интересних група у 7 пилот подручја и осигурања њиховог међусобног умрежавања.

Фото: НП Тара

Обука је организована за представнике управљача 7 заштићених (пилот) подручја: Национални парк Тара (Србија) , Национални парк Калкалпен (Аустрија), Нотрањски регионални парк (Словенија), Парк природе Жумберак-Самоборско горје (Хрватска), Национални парк Бук (Мађарска), Парк природе Апусени (Румунија) и заштићени пејзаж Бијамбаре (БиХ). Свако пилот подручје представљала су 3 до 4 учесника из различитих области стручности: стручњак за биодиверзитет, стручњак за ГИС и менаџер интересних група.

Фото: НП Тара

Тренинг су водили експерти Центра за еколошка истраживања Mађарске академије наука, а организована је на основу претходно развијених водича и коришћења прелиминарних података о врстама екосистема, екосистемским услугама и заинтересованим странама које су обезбедила пилот подручја. Активности су укључивале: упознавање са методама рада, анкету о мрежним истраживањима, техничку подршку за софтвер који ће бити кориштен, мапирање екосистема, дефинисање услуга екосистема и презентацију начина укључивања заинтересованих страна.

Фото: НП Тара

Након теоретског дела обуке организован је излет у Парк природе Жумберак-Самоборско горје где су учесници на практичним примерима могли да идентификују екосистемске услуге.

Следећи тренинг биће организован у Националном парку Тара у марту 2018. године.

Фото: НП Тара

Очекује се да ће, након завршетка сва четири тренинга 7 пилот подручја бити ојачано  мултисекторским тимовима стручњака који су компетентни за мапирање и вредновање екосистема, као и за израду стратешког акционог плана, балансирање различитих интереса и проналажење одрживих решења.

Претходно је у септембру 2017. године организована студијска посета Аустрији, која је помогла заинтересованим странама да боље разумеју концепт пословања са биодиверзитетом и да могу идентификовати потенцијале за развој ове врсте посла.

О пројекту

Пројекат Еко Карст има за циљ очување карактеристичне биолошке разноврсности крашких подручја у оквиру слива Дунава и развој локалног предузетништва базираног на екосистемским услугама.

Пројекат траје до средине 2019. године и укључује 16 партнера из девет земаља дунавског региона, на челу са Заводом за газдовање шумама Словеније. Укупна вредност пројекта финасираног из Кохезионог фонда ЕУ је 2.273.302,5 евра (ЕРДФ учешће 1.427.776,87 евра; ИПА учешће 504.530,25евра), од чега је део НП Тара 113.850 евра.

Више информација на http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/eco-karst

Дрина Инфо

Eco karstЕко карстЕУИПАНационални парк Тараобукапројекаттренинг
Comments (0)
Add Comment