Argus IV 20-pdfPre nekoliko godina, na jezeru pored pontona, dva plivača su se dodavala loptom. Mekani prijem, zamah, bič i savršena putanja pravo na ruku. I pre nego što sam prišao, znao sam da je jedan od njih dvojice Goran. Prisetih ga se još iz gimnazijskih dana, krajem sedamdesetih godina – odličan sportista, najbolji đak, lep i naočit momak. Prolaze mi slike vaterpola pored pontona, basketa u školskom dvorištu i letovanja u Rovinju. Mi, Bajinobaštani, kad god smo se hvalili uspešnim sugrađanima, među prvima smo pominjali njega. Mr Goran Kovačević rođen je 1958. godine u Bajinoj Bašti, gde je završio osnovnu školu i Gimnaziju 1977. Studirao je Građevinski fakultet u Beogradu, posle kog je počeo da radi u „Energoprojektu“, na raznim projektima i gradilištima u zemlji i svetu.U Londonu nastavlja studije, kao stipendista „Energoprojekta“, a zatim završava magistraturu na temu„Neki temperaturni efekti u masivnim betonima, sa posebnim osvrtom na betonske brane“.  Kao vrhunski stručnjak, radio je u „Energo- projektu“ od 1983. do 1996. godine, kada je prešao u  kompaniju „Cepter“ i postao generalni direktor u nizu država kao što su Jodan, Liban i Turska.Od 2001. godine prelazi u Monako i za kompniju „Cepter“ radi kao međunarodni izvršni direktor.  Utoliko nam je teže pala tužna vest da nas je ove zime napustio, da se završila jedna zaista savršena životna putanja. A na njenom kraju, na pomenu u Sabornoj crkvi u Beogradu, uz uzvišene zvuke crkvenog hora, pored njegove Zoke, mekana svetlost  obasja dva naočita, lepa i intelektualno produhov- ljena mladića, sinove Miloša i Rastka. Svaki kraj je i  novi početak.

Zahvalna svome đaku  Gimnazija „Josif Pančić“ Bajina Bašta , Direktor Škole Jovan Đurić

Napomena: Preuzeti podaci biografije iz knjige „Pedeset godina Gimnazije u Bajinoj Bašti“, deo: Biografije najuspešnijih učenika Gimnazije.