Veliki broj privrednih subjekata iz Bajine Bašte koji se bave trgovinom i mešovitom robom pokrenuli su inicijativu da se na teritoriji opštine Bajina Bašta usvoji pravna regulativa koja nedelju predviđa kao neradni dan u sektoru trgovine mešovitom i prehrambenom robom. Inicijativa je upućena predsedniku opštine, zameniku predsednika i opštinskom veću.

U detaljnom obrazloženju navedeni su svi razlozi koji idu u prilog usvajanju ovakve odluke, a navodi se da je tokom vanrednog stanja došlo se do zaključka da je apsolutno moguće zadovoljiti sve potrebe građana u uslovima redukovanog radnog vremena i da su diskretni heroji u teškim vremenima bili radnici prodavci i zaposleni u maloprodajnim objektima.

Drina Info