Kako Crna Gora, Bosna i Hercegovina i Srbija, države u slivu reke Drine, mogu da privuku više investicija u integrisane investicione projekte (neksus projekte) i da podrže održivi razvoj vodnih i energetskih resursa reke Drine? Kako ove države da približe stavove da bi bolje iskoristile potencijale prekogranične i međusektorske saradnje? Ovo su pitanja kojima se bavila radionica koju je ove nedelje u Beogradu organizovala Ekonomska Komisija Ujedinjinih nacija za Evropu (UNECE) uz podršku Ministarstva životne sredine, kopna i mora Republike Italije.

Welcome remarks_UNECE workshop Belgrade, October 29,2019

UNECE radionica obezbedila je predstavnicima vlasti iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, nadležnim za upravljanje različitim prirodnim resursima i zaštitom životne sredine, kao i predstavnicima elektroprivreda, organizacija civilnog društva i finansijskih institucija, platformu za dijalog o tome kako unaprediti prekograničnu saradnju među različitim sektorima, kako unaprediti monitoring i znanje o faktorima koji utiču na kvalitet vode i eroziju, i kako ostvariti bolju regulaciju protoka, uključujući i ekološki prihvatljiv protok, kao i dijalog koji za cilj ima promociju investicija u održive i obnovljive izvore energije.

Diskusija se vodila oko dva glavna pitanja koja su odlučujuća za budući neksus voda-energetika-životna sredina u slivu reke Drine:

- Kako u slivu Drine bolje izbalansirati razvoj (proizvodnju električne energije, upravljanje zemljištem i korišćenje vode) i održivost, odnosno uticaj razvoja na životnu sredinu? i

- Šta je neophodno da bi se realizovale investicije od kojih korist imaju različiti sektori i koje se, kao takve, mogu smatrati “neksus investicijama”?

Panel_UNECE workshop Belgrade, October 29, 2019

Predstavnici tri države iz sliva reke Drine razgovorali su i o preporukama koje su nastale u okviru nastavka UNECE Neksus projekta za međusektorsku procenu sliva reke Drine, koji ima za cilj da doprinese održivoj budućnosti reke Drine, privreda ove tri države, kao i ljudi koji žive pored Drine.

Među glavnim preporukama projekta su one koje se odnose na unapređenje razmene informacija da bi se postiglo održivo upravljanje Drinom. Projekat se realizovao tokom 2018. i 2019. godine u okviru Konvencije o vodama, i podvlači potrebu za unapređenjem monitoringa kvaliteta voda, uključujući i hidrobiološke i hidromorfološke kvalitativne elemente, a takođe, zahteva i bolju harmonizaciju rada institucija u čijoj nadležnosti je upravljanje vodama. Te informacije omogućiće efikasnije definisanje mera za borbu protiv zagađenja i ograničiti uticaj budućeg razvoja na životnu sredinu.

U odnosu na sektor energetike, projekat je nastojao da izdefiniše i uspostavi optimalniju regulaciju protoka, uzimajući u obzir ne samo proizvodnju električne energije iz hidroenergije, već i uticaj na životnu sredinu i na druge vidove korišćenja vode. Na reku Drinu stalno utiču erozija i sedimentacija, pa su bez sagledavanja čitavog sliva kod upravljanja rekom Drinom ugrožene efikasnost investicija u odbranu od poplava i proizvodnja električne energije.

Projekat je dao preporuke pojedinačnim zemljama iz sliva kako da razvijaju kapacitete iz obnovljivih izvora energije, posebno energije vetra i solarne energije, a na osnovu ranije održanih dijaloga većeg broja zainteresovanih strana. Te preporuke ukazuju da se u nedovoljno iskorišćenoj međusektorskoj saradnji nalaze brojne mogućnosti, poput korišćenja otpadnih voda kao resursa.
Ivan Karić, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije uputio je dobrodošlicu učesnicima i rekao: “Drina spada među naše najlepše reke i možemo se smatrati privilegovanim što živimo pored ovakvih prirodnih lepota. Najbolji način da ovaj naš zajednički prostor sačuvamo za sadašnjost i održivu budućnost je da kontinuirano unapređujemo zajedničku saradnju jer osim lepote, delimo i zajedničku odgovornost”.

Salvatore d’Anđelo iz italijanskog Ministarstva životne sredine, kopna i mora, koje podržava Neksus projekat za međusektorsku procenu sliva reke Drine od samog početka ovog projekta pre četiri godine, rekao je: “Integrisani pristup u upravljanju rekom Drinom obezbediće regionalnu sigurnost, stabilnost i održivi razvoj i Italija podržava mehanizme, poput Konvencije o vodama, koji omogućavaju da se ovo i ostvari.”

Stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Fransoaz Žakob i direktor Kancelarije izvršnog sekretara Komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, Kire Ilioski, poželeli su dobrodošlicu učesnicima, ukazujući na ulogu projekta kao “akceleratora” koji rešava prekogranične probleme u slivu reke Drine, promoviše investicije i podstiče integrisani pristup u skladu sa Agendom za održivi razvoj do 2030. Ilioski je izjavio: “Kroz regionalnu i prekograničnu saradnju, kao i međusektorsku saradnju, mnogo više se može uraditi, a jasno je da se neka razmimoilaženja koja postoje između razvoja i životne sredine mogu savladati na obostranu korist”.

Za više informacija o radionici posetite stranicu na vebsajtu organizacije (http://www.unece.org/index.php?id=52576) , gde se nalaze prezentacije sa događaja i veoma korisna publikacija koja objašnjava koncept neksus razvoja u slivu reke Drine. Takođe, možete kontaktirati i:

Annukka Lipponen
Sektor za životnu sredinu
Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu
Imejl: annukka.lipponen@un.org

Drina Info

Ova vest je pročitana 300 puta.