Crkva Svetog Save

Prilog za izgradnju crkve Svetog Save u Bajinoj Bašti možete uplatiti na račun broj 160-491550-20. Više informacija na 065/8618122.