Obaveštavaju se građani Bajine Bašte u skladu sa opštinskom Odlukom o opštem uređenju,čistoći i komunalnoj higijeni na teritoriji opštine Bajina Bašta da:

je zabranjeno spaljivanje đubreta, smeća trave i drugih otpadaka.

Inspekcijski nadzor nad izvršenjem odredbe ove Odluke vrši komunalna inspekcija. Pojavu paljenja đubreta, smeća trave i drugih otpadaka na otvorenom prostoru prijaviti opštinskoj upravi Bajina Bašta, Odeljenju za inspekcijske poslove i komunalne delatnosti-komunalnoj inspekciji.

Komunalni inspektor u toku redovnog i vanrednog pregleda ukoliko konstatuje paljevinu na otvorenom prostoru protiv lica koje je postupalo suprotno odredbama ove Odluke može podneti prekršajnu prijavu.

Komunalna inspekcija
Opštinske uprave Bajina Bašta

Ova vest je pročitana 689 puta.