Vlada Srbije odlučila je da se krene u izradu Prostornog plana Nacionalnog parka Tara na teritoriji opštine Bajina Bašta,da bi se očuvali prirodni resursi ovog područja.

Rok za izradu Nacrta prostornog plana je 12 meseci, a Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture će za ovu namenu obezbediti oko devet miliona dinara sa PDV-om, navodi se u odluci vlade sa prošle sednice.

Info tabla NP Tara u Zaovinama Foto: Drina Info

Info tabla NP Tara u Zaovinama Foto: Drina Info

Prostorni plan će obuhvatiti mesta Jagoštica, Rastište, Zasovine, Konjska reka, Perućac, Beserovina, Zaugline, Rača, Mala reka i Solotuša.

- Konceptualni okvir planiranja, korišćenja, uređenja i zaštite planskog područja zasniva se na obezbeđenju uslova za plansko korišćenje Nacionalnog parka Tara, racionalno korišćenje i očuvanje prirodnih resursa, zaštitu i unapređenje životne sredine, prostornu, saobraćajnu i privrednu integraciju područja sa okruženjem – navodi se u odluci Vlade Srbije.

Prostorni plan će sadržati detaljnu razradu, kao i pravila uređenja i građenja prema utvrđenom režimu zaštite pojedinih prirodnih celina, a po potrebi i detaljnu razradu za druga područja, poput onih koja imaju turistički potencijal.

Izvor: Tanjug