U Arilju i Prijepolju najviše radnika „na crno“

0 408

Inspektorat za rad je u periodu od 14. do 16. decembra, izvršio vanredne inspekcijske nadzore u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavaca na teritoriji Zlatiborskog upravnog okruga.

Nadzori su vršeni kod poslodavaca u Užicu, Požegi, Arilju, Kosjeriću, Bajinoj Bašti, Čajetini, Sjenici, Prijepolju, Novoj Varoši i Priboju i to po principu rotacije, što znači da su nadzore vršili inspektori rada koji inače ne rade na teritorije Zlatiborskog upravnog okruga.

Inspekcija rada naslovna

Inspekcijskim nadzorima, koji su izvršeni kod 193 poslodavca, obuhvaćeno je 419 radno angažovanih lica, od kojih je 70 radilo „na crno“ (oko 17 odsto), sa kojima poslodavci nisu zaključili ugovore o radu i koje nisu prijavili na obavezno socijalno osiguranje.

Lica na radu „na crno“ su zatečena kod ukupno 45 poslodavaca, a najviše lica na radu „na crno“, njih 40, je zatečeno kod poslodavaca u Arilju i Prijepolju. Najviše lica na radu „na crno“ u Arilju je zatečeno kod poslodavaca koji se bave proizvodnjom odevnih predmeta, kod jednog poslodavca čak 12, kod drugog šest i kod trećeg četiri lica na radu „na crno“.

Zbog utvrđenih prekršaja u oblasti radnih odnosa, inspektori rada su podneli 34 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica, odnosno protiv preduzetnika, dok su u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu podneli pet zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.

Inspektori rada su izdali i četiri prekršajna naloga zbog prekršaja propisanog Zakonom o radu, koji se odnosi na nedržanje ugovora na mestu rada.

Inspekcija rada je donela 43 rešenja zbog utvrđenih nepravilnosti u oblasti radnih odnosa, kao i 47 rešenja u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, koja se, pored ostalog, odnose na ispitivanje električnih instalacija, na propisani preventivni i periodični pregled i proveru opreme za rad ispitivanje uslova radne okoline na radnom mestu, osposobljavanje zaposlenih za bezbedan i zdrav rad, donošenje akta o proceni rizika na radnim mestima u radnoj okolini, vođenje propisanih evidencija iz bezbednosti i zdravlja na radu, organizovanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu. Takođe, inspektori rada su doneli i 12 rešenja o zabrani rada na radnom mestu zbog neosposobljenosti zaposlenog za bezbedan i zdrav rad.

Takođe, izvršenim inspekcijskim nadzorima, otkriveno je i pet neregistrovanih subjekata i to dva neregistrovane trgovinske radnje u Sjenici i na Zlatiboru, jedan neregistrovani ugostiteljski objekat u Požegi i neregistrovana krojačka radnja i frizerski salon u Bajinoj Bašti. Pored fizičkog lica koje neregistrovano obavlja delatnost, inspektori rada su kod neregistrovanih subjekata zatekli još i četiri lica na radu „na crno“.

Inspektori rada su odmah doneli pet rešenja, kojima su neregistrovanim subjektima naložili da bez odlaganja pokrenu propisani postupak za upis u odgovarajući registar i zabranili su im dalje obavljanje delatnosti ili vršenje aktivnosti do ispunjenja za to propisanih uslova.

Imajući u vidu broj lica zatečenih na radu „na crno“, kao i broj otkrivenih neregistrovanih subjekata, inspekcija rada će nastaviti sa organizovanjem vanrednih, pojačanih inspekcijskih nadzora kod poslodavaca na celoj teritoriji Republike Srbije, a u cilju suzbijanja sive ekonomije, navodi se u saopštenju Inspektorata za rad.

Izvor: Glas zapadne Srbije

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena