У Ариљу и Пријепољу највише радника „на црно“

0 720

Инспекторат за рад јe у периоду од 14. до 16. децембра, извршио ванредне инспекцијске надзоре у области радних односа и безбедности и здравља на раду код послодаваца на територији Златиборског управног округа.

Надзори су вршени код послодаваца у Ужицу, Пожеги, Ариљу, Косјерићу, Бајиној Башти, Чајетини, Сјеници, Пријепољу, Новој Вароши и Прибоју и то по принципу ротације, што значи да су надзоре вршили инспектори рада који иначе не раде на територије Златиборског управног округа.

Инспекција рада насловна

Инспекцијским надзорима, који су извршени код 193 послодавца, обухваћено је 419 радно ангажованих лица, од којих је 70 радило „на црно“ (око 17 одсто), са којима послодавци нису закључили уговоре о раду и које нису пријавили на обавезно социјално осигурање.

Лица на раду „на црно“ су затечена код укупно 45 послодаваца, а највише лица на раду „на црно“, њих 40, је затечено код послодаваца у Ариљу и Пријепољу. Највише лица на раду „на црно“ у Ариљу је затечено код послодаваца који се баве производњом одевних предмета, код једног послодавца чак 12, код другог шест и код трећег четири лица на раду „на црно“.

Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори рада су поднели 34 захтева за покретање прекршајног поступка против правног и одговорног лица, односно против предузетника, док су у области безбедности и здравља на раду поднели пет захтева за покретање прекршајног поступка.

Инспектори рада су издали и четири прекршајна налога због прекршаја прописаног Законом о раду, који се односи на недржање уговора на месту рада.

Инспекција рада је донела 43 решења због утврђених неправилности у области радних односа, као и 47 решења у области безбедности и здравља на раду, која се, поред осталог, односе на испитивање електричних инсталација, на прописани превентивни и периодични преглед и проверу опреме за рад испитивање услова радне околине на радном месту, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, доношење акта о процени ризика на радним местима у радној околини, вођење прописаних евиденција из безбедности и здравља на раду, организовање послова безбедности и здравља на раду. Такође, инспектори рада су донели и 12 решења о забрани рада на радном месту због неоспособљености запосленог за безбедан и здрав рад.

Такође, извршеним инспекцијским надзорима, откривено је и пет нерегистрованих субјеката и то два нерегистроване трговинске радње у Сјеници и на Златибору, један нерегистровани угоститељски објекат у Пожеги и нерегистрована кројачка радња и фризерски салон у Бајиној Башти. Поред физичког лица које нерегистровано обавља делатност, инспектори рада су код нерегистрованих субјеката затекли још и четири лица на раду „на црно“.

Инспектори рада су одмах донели пет решења, којима су нерегистрованим субјектима наложили да без одлагања покрену прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили су им даље обављање делатности или вршење активности до испуњења за то прописаних услова.

Имајући у виду број лица затечених на раду „на црно“, као и број откривених нерегистрованих субјеката, инспекција рада ће наставити са организовањем ванредних, појачаних инспекцијских надзора код послодаваца на целој територији Републике Србије, а у циљу сузбијања сиве економије, наводи се у саопштењу Инспектората за рад.

Извор: Глас западне Србије

Оставите одговор

Ваша адреса Е-поште неће бити објављена