Realizovan trening Senzorna soba u Bajinoj Bašti

0 361

U okviru projekta „Ja imam san“ Bajina Bašta, u prostorijama Crvenog krsta Bajina Bašta 16. oktobra 2016. godine održan je trening na temu „Senzorna soba“, namenjen stručnom osoblju budućeg dnevnog boravka za osobe sa smetnjama u razvoju u Bajinoj Bašti.

Obuku su organizovali defektolozi i pedagozi Društva za cerebralnu i dečiju paralizu Ivanjica: Mr. Svetlana Glavinić, Dubravka Ivković i Ana Dragojević. Na ovaj način, učesnicima treninga je predstavljena pomoćna terapijska metoda u vidu specijalizovane interaktivne sobe za stimulaciju svih čula i uspostavljanje emocionalne ravnoteže osoba sa teškoćama u razvoju. Cilj ovakve metode jeste kreiranje individualnih planova i programa rehabilitacije prilagođenih specifičnim potrebama pacijenata, što se postiže kroz stimulaciju svih čula, podizanje pažnje, poboljšanje funkcionalnog statusa i ostvarenje bolje saradnje s pacijenatima tokom tretmana.

14479794_1789439321298622_5773036311628592046_n

Senzornu sobu će od 2017. godine u terapijske svrhe moći da koriste deca i mladi sa smetnjama u razvoju – korisnici dnevnog boravka Dream centra u Bajinoj Bašti, dok je u planu proširenje usluge na ostale sugrađane kojima je pomoć potrebna.

Trening je realizovan u okviru projekta „Ja imam san…“, čiji cilj je podrška socijalnoj inkluziji ranjivih grupa na teritoriji opštine Bajina Bašta. Projekat finansira Evropska unija, a realizuje opština Bajina Bašta u saradnji sa Centrom za socijalni rad i Udruženjem dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja.

Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”, koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova, koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Projekat sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).

Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Drina Info

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena