BAJINA BAŠTA: Budžet pred odbornicima 31. decembra

0 347

Opštinsko veće Bajine Bašte na sednici održanoj 24. decembra usvojilo je predlog budžeta za 2016. godinu. Na istoj sednici usvojeni su predlozi planova i programa javnih preduzeća i ustanova za 2016. godinu, odluka o maksimalnom broju zaposlenih u javnom sektoru u opštini Bajina Bašta i o izdavanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini. Navedena akta će se razmatrati na sednici Skupštine opštine Bajina Bašta koja je zakazana za 31. decembar.

Opština Bajina Bašta

Budžet opštine Bajina Bašta projektovan je na milijardu dinara od čega su izvorni prihodi budžeta 726 miliona a ostalo su transferi iz budžeta Republike i donacije i primanja iz drugih izvora. Za program komunalne delatnosti iz  budžeta je izdvojeno 157 miliona, za razvoj poljoprivrede 20 miliona, za program putne infrastrukture 268 miliona, socijalna i dečija zaštita 45 miliona, za razvoj sporta i sportske infrastrukture 33, 5 miliona…

Prilikom usvajanja plana i programa JKP „Duboko“ iz Užica zamereno je što se u toku godine menjaju modeli naplate i povećavaju cene transferisanog komunalnog otpada što utiče i na rad bajinobaštanskog komunalnog preduzeća. Takođe je traženo da Bajina Bašta ima propisane benefite zbog najuspešnije selekcije otpada koju vrši i dostavljanja velike količine suvog otpada u deponiju Duboko.

veće-300x191Bajinobaštanskom komunalnom preduzeću „12. septembar“ većnici su pored sugestija vezanih za čišćenje smeća na Tari i jezeru Perućac zamerili što i pored ranijih upozorenja to preduzeće jedino nastavlja da dostavlja svoja akta na latinici. Takođe je dogovoreno da se uspostavi bolja koordinacija sa deponijom „Duboko“ i da se sa Užicem pokrene pitanje troškova čišćenja Tare jer Užice prihoduje značajna sredstva po osnovu boravišne takse iz „Omorike“ a apsolutno ne učestvuje u troškovima održavanja higijene ili izgradnje putne i komunalne infrastrukture.

Direktor Direkcije za izgradnju je obrazložio plan i program ovog preduzeća sa planiranim budžetom od 381 miliona od čega su 67 miliona transferi od ostalih nivoa vlasti. U 2016. godini planirane su investicije u ulice Kralja Milutina, Karađorđevu, Gvozdačku, 12. septembra, Račanskih boraca, Jovana Jovanovića… Već su dobijena sredstva od Ministarstva turizma u iznosu od 25 miliona za izgradnju puta na Kaluđerskima Barama Ledenice – Manastir. Za izgradnju kanalizacione mreže predviđeno je 19 miliona, za elektrovodove 11 miliona a za izgradnju vodovoda i projektnu dokumentaciju po 5 miliona. Većnici su između ostalog sugerisali Direkciji da se pronađe rešenje za nabavku novih semafora u centru grada je se postojeći često kvare i nisu adekvatni za bezbedno odvijanje saobraćaja. 

OV-1Planovi i programi ostalih javnih preduzeća i ustanova su usvojeni uz manje korekcije i sugestije članova Opštinskog veća. Opštinsko veće je u skladu sa odlukom Vlade Srbije donelo akt kojim se određuje maksimalan broj  zaposlenih u sistemu lokalne samuprave u Bajinoj Bašti. Imajući u vidu da se broj zaposlenih u lokalnoj samoupravi opštine Bajina Bašta nalazi u okviru parametara predviđenih Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru neće biti potrebe za racionalizacijom broja zaposlenih. Određen broj zaposlenih po odluci Vlade Srbije za Bajinu Baštu iznosi 279. Opštinska uprava ima 54 zaposlena, JP „12 septembar“ 101, Predškolska ustanova „Neven“ 59 i JP BB Term 21 zaposlenog. Sva ostala javna preduzeća i ustanove imaju između 5 i 16 zaposlenih.

Opštinsko veće je donelo odluku o pristupanju javnom nadmetanja radi davanja zemljišta u javnoj svojini u zakup na određeno vreme a po programu za postavljanje privremenih objekata.

Drina Info 

Ostavite odgovor

Vaša adresa E-pošte neće biti objavljena