Slajder

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА: Држава није обезбедила службену употребу ћирилице

Заштитник грађана упозорио је, поводом Међународног дана матерњег језика, да Србија ни девет година након доношења Устава није обезбедила...
Nastavak »
Slajder

Ћирилица у тржишним комуникацијама

Ве­ро­ват­но смо јед­на од рет­ких зе­ма­ља на ку­гли зе­маљ­ској ко­ја је, све­сно или не­све­сно, сво­је ћи­ри­лич­но пи­смо под­ре­ди­ла дру­гом....
Nastavak »