У оквиру пројекта ТРАГОМ ЈЕДНАКИХ МОГУЋНОСTИ, кроз активност “Дан отворених врата” након представника Националне службе за запошљавање у посети...
Nastavak »