ЈКП „12. Септембар“ из Бајине Баште је координатор и носилац пројекта „Унапређење управљања чврстим отпадом у руралним срединама општина...
Nastavak »