Na osnovu Odluke nadzornog odbora broj 119/4 od 29.01.2018. godine, a u skladu sa članom 12. Zakona o Nacionalnim parkovima...
Nastavak »