Sastankom u Ljubljani započele su aktivnosti na realizaciji međunarodnog projekta Eko Karst, u okviru Intereg – Dunavskog transnacionalnog programa, koji ima za cilj očuvanje karakteristične biološke raznovrsnosti kraških područja u okviru sliva Dunava i razvoj lokalnog preduzetništva baziranog na ekosistemskim uslugama.

 

Untitled

Eko Karst – Ekosistemske usluge kraških zaštićenih područja – pokretačka snaga lokalnog održivog razvoja

Projekat Eko Karst traje do sredine 2019. godine i uključuje 12 partnera iz devet zemalja dunavskog regiona, na čelu sa Zavodom za gazdovanje šumama Slovenije. Ukupna vrednost projekta finasiranog iz Kohezionog fonda EU je 2.273.302,5 evra, od čega je deo NP Tara 113.850 evra.

Ideja projekta je da se u 7 zaštićenih područja, prvo razvije metodologija za procenu stanja biološke raznovrsnosti kraških ekosistema i zajedno sa lokalnim stanovništvom dođe do liste mogućih usluga ekosistema. Za sva pilot područja, biće pripremljen akcioni plan za unapređenje i očuvanje biodiverziteta i razvoj lokalnog preduzetništva zasnovanog na ekosistemskim uslugama. Iskustva ovog projekta će biti primenjiva na celu oblast Dinarskog luka i Sliva Dunava.

Foto: Irene Beker Izvor: NP Tara

Foto: Irene Beker Izvor: NP Tara

„Očekujemo da na osnovu iskustva i znanja koje budemo stekli u radu i komunikaciji sa predstavnicima lokalne zajednice i projektnim partnerima, razvijemo zajedničku strategiju o tome kako na najbolji način upravljati osetljivim kraškim ekosistemima i kako na održiv način razvijati preduzetništva u njima“, ističe Marijana Josipović koordinator projekta u Nacionalnom parku Tara.

ECO KARST 2

Kako bi došao do što boljih i preciznijih podataka NP Tara će anketirati sve zainteresovane strane i organizovati radionice kako bi dobio stavove i predloge predstavnika lokalne zajednice i relevantnih institucija. Uporedo sa ovim aktivnostima na terenu će se vršiti mapiranje ekosistema  i unapređenje postojeće GIS baze. Takođe, biće organizovano i jedno studijsko putovanje za predstavnike lokalne zajednice u neko od zaštićenih područja koja učestvuju na projektu.

Učesnici ovog međunarodnog projekta su:

 1. Zavod za gazdovanje šumama Slovenije, Slovenija
 2. Notranjski Regionalni Park, Slovenija
 3. JU „Park prirode Žumberak-Samoborsko gorje“,Hrvatska
 4. Nacionalni park Kalkalpen, Austrija
 5. Globalni Fond za prirodu – Međunarodna organizacija za životnu sredinu i prirodu, Nemačka
 6. Uprava Nacionalnog parka Buk, Mađarska
 7. Centar za ekološka istraživanja, Mađarska akademija nauka, mađarska
 8. RNP „Romsilva – Apuseni Park Prirode“, Rumunija
 9. Parkovi Dinaridi – Asocijacija parkova dinarskog luka, Crna Gora
 10. Centar za okolišno održivi razvoj, BiH
 11. Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja Sarajevo, BiH
 12. JP „Nacionalni park Tara”, Srbija

Drina Info portal

Ova vest je pročitana 2060 puta.