Nacrtom zakona o Nacionalnom parku „Drina“ definisana je površina područja od 6.315 hektara, prostorne granice nacionalnog parka, zone i režimi zaštite.

Skupština Republike Srpske naslovna

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić istakla je da su navedenim zakonom definisana ograničenja, prava i obaveze upravljača parkom, izvori finansiranja, kao i drugi elementi od značaja za zaštićeno područje.

„Nacionalni park „Drina“ poseduje izuzetne prirodne vrednosti i to staništa endemičnih i reliktnih biljnih vrsta, klisurasto-kanjonsku dolinu reke Drine i njenih pritoka, te izuzetan diverzitet flore koji se ogleda u prisustvu oko 635 primeraka vaskularne flore“, rekla je Golićeva u Narodnoj skupštini Republike Srpske, obrazlažući zakonsko rešenje.

Ona je naglasila da se Nacionalni park „Drina“ prostire na području opštne Srebrenica, te da je značajan diverzitet faune za ovaj nacionalni park, a posebno životinjske vrste mrki medved, divokoza i suri orao.

„Izuzetnoj vrednosti područja doprinosi prisustvo Pančićeve omorike, koja je endemična i tercijarno reliktna vrsta“, kaže Golićeva.

Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je Nacrt zakona o Nacionalnom parku „Drina“.

Izvor: SRNA