У склопу спровођења пројекта Светског фонда за природу (WWF) „Заштићена подручја за природу и људе“ у центру за посетиоце НП Тара у Бајиној Башти 22. и 23. фебруара одржане су радионице са запосленима и представницима локалне заједнице.

Радионица НП Тара

Током два дана одржане су одвојене радионица са представницима парка и локалне заједнице на тему идентификације заинтересованих страна ради успостављања Савета корисника НП Тара у складу са новим Законом о националним парковима.

Са представницима основних и средњих школа одржан је састанак на коме су представљање пројектне активности и начин њиховог укључивања у „WWF Академију природе“.

IMG_20160223_101014

Пројекат „Заштићена подручја за природу и људе“ спроводи се у сарадњи Светског фонда за природу (WWF) са 5 заштићених подручја (Национални паркови Тара, Ђердап и Фрушка гора, Специјални резерват природе Горње Подунавље и Предео изузетних одлика Авала) у наредне 4 године. Пројекат има два главна циља, први је да управљаче заштићених подручја повеже са локалном заједницом и да се локална заједница укључи у процесе доношења одлука у заштићеним подручјима. Други циљ се односи на развој одрживе туристичке понуде и промоције заштићених подручја као места за одмор, образовање и рекреацију.

Ова вест је прочитана 1624 пута.