Sveti Alimpije StolpnikSrpska Pravoslavna Crkva 9. decembra (26. novembra po starom kalendaru) proslavlja praznik Svetog Alimpija Stolpnika. Iako praznik Sv. Alimpija nije zapovedan, a time i nije neradan za vernike, njegov kult je rasprostranjen kod Srba i slavi se kao Krsna slava.

Sveti Alimpije Stolpnik je hrišćanski asketa iz 7. veka. Rođen je oko 522. godine u pobožnoj porodici u Andrijanapolju u Paflagoniji i još kao mali je bio predat na službu Bogu, služivši kao đakon andrijanapoljskog episkopa Teodora, koji ga je i naučio Svetom pismu. Iako je bio voljen od svih, uvek je tražio načina da bude sam.

Alimpije je želeo da živi u molitvi i usamljeništvu pa se povukao na jedno grčko groblje pored grada Paflagonije, od kojeg su ljudi bežali zbog demonskih priviđenja. Tu se nastanio na jednom stubu (stolpu), i na njemu na hladnoći i vrućini, u postu i molitvi, proveo veći deo života (prema hrišćanskom predanju oko 53 godine). Zbog toga je nazvan stolpnikom. Ni podsmeh ljudi, ni iskušenja nisu ga mogli odatle pomeriti. Najzad, posle nekog vremena, ljudi su počeli da ga poštuju i da mu dolaze radi utehe, pouke i isceljenja. Oko njegovog stuba podignuta su dva manastira, jedan muški i jedan ženski.

Paflagonija

Adrijanopolj u Paflagoniji

U ženskom manastiru živele su Alimpijeve majka i sestra, a on je sa svog stuba, primerom i rečima, ukazivao ljudima put ka spasenju. Po predanju, Alimpije je živeo 120 godina i upokojio se 640. godine u vreme cara Iraklija. Sveti Alimpije je činio mnoga čudesa blagodaću Hristovom. On je bolesne isceljivao, isterivao demone iz ljudi, budućnost je predskazivao. Od njegovih čudesnih moštiju sačuvana je glava koja se nalazi u Kotlomuškom manastiru u Svetoj Gori. Nakon njegove smrti nastavljena su isceliteljska čuda dejstvom moći njegovih moštiju svetih u slavu Hrista Boga.

Smatra se jednim od tri velika stolpnika, pored Simeona Stolpnika i Danila Stolpnika. Sveti Alimpije Stolpnik poštovan je i u katoličkoj i u pravoslavnoj crkvi.

Tropar (glas 1): Bio si stub trpljenja i revnovao si ugledajući se na Praoce, sveti, jer bio si sličan Jovu u stradanjima, Josifu u iskušenjima, i anđelima si bio podoban u telu, Alimpije oče naš: Moli Hrista Boga da spase duše naše.

Drina Info portal

Ova vest je pročitana 2346 puta.