U periodu 06-07.11.2015, održana je druga obuka predstavnika lokalnih samouprava u okviru BEWARE projekta. Domaćin obuke bila je opština Bajina Bašta, koja je ustupila svoju svečanu salu, obezbeđujući na taj način prostor za izvođenje kabinetskog dela obuke. Obuku su izvršili Prof. Dr Biljana Abolmasov, Uroš Đurić i Doc. Dr Miloš Marjanović, a učestvovali su predstavnici opština Kosjerić, Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica, Krupanj i domaćina Bajine Bašte.

11036753_1546149148939163_4379208102879163345_n

Prvog dana je najpre protokolarno uručena donirana oprema (računar, tablet i navigacioni uređaj) od strane predstavnika UN Programa za Razvoj u Srbiji, da bi potom usledio kabinetski deo obuke na kojem su predstavljene teoretske osnove i pokazne vežbe neophodne za realizaciju ciljeva BEWARE projekta od strane predstavnika lokalnih samouprava u budućnosti.  Sutradan je izveden terenski deo obuke, koji je obuhvatao odlazak na konkretnu lokaciju evidentiranu ranije od strane BEWARE timova. U pitanju je bilo klizište u mestu Crvica, nedaleko od Bajine Bašte na kojem su se učesnici osposobili da tehnički izvedu evidentiranje na praktičnom simuliranom primeru, instruktivnom za njihovu buduću praksu. Svi učesnici su sa zadovoljavajućim uspehom prošli obuku.

12246906_1546149165605828_7120792623078444949_n

Osnovni cilj projekta BEWARE (Usklađivanje podataka o klizištima i obuka opština za njihovo praćenje) je temeljni doprinos metodologiji prikupljanja, obrade i razvoja baze podataka o klizištima kroz harmonizaciju i standardizaciju podataka uz evidentiranje klizišta u 27 ciljnih opština, nakon čega sledi izrada karte hazarda i rizika. Projektom se takođe jačaju i državni organi, pre svega Ministarstvo rudarstva i energetike i Geološki zavod, za redovno praćenje klizišta u skladu sa dobrom praksom i EU direktivama. Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) sprovodi projekat ,,Unapređena vitalnost i spremnost za odgovor na vanredne situacije“ finansiran od strane Vlade Japana. Jedna od komponenti ovog projekta odnosi se na pomoć Republici Srbiji u harmonizaciji podataka o klizištima, doprinosu izradi i dopuni baze podataka-kastastra klizišta u zemlji, kao i , izradi digitalne karte hazarda i rizika. Ciljevi ove komponente projekta Unapređenja vitalnosti i spremnosti za odgovor na vanredne situacije, su istovremeno i BEWARE ciljevi. Budući da je pitanje klizišta kompleksan fenomen, sa podeljenom nadležnošću organa državne uprave i javnih ustanova odnosno preduzeća u Republici Srbiji, postoji potreba da se podaci koji se o klizištima prikupljaju, obrađuju i sistematizuju unificiraju (harmonizuju), da se usklade sa zahtevima Evropske Unije, kao i da se učine otvorenim i mašinski pretraživim.

Ojačani, kadrovski i materijalno–tehnički kapaciteti 27 opština će moći redovno da prate i registruju klizišta na svojim teritorijama, i daju doprinos dopuni nacionalne baze podataka o klizištima.

Izvor: Beware Project

Ova vest je pročitana 1202 puta.