Na poslednjoj sednici Opštinskog veća, na predlog Petra Petrovića,  doneta je jednoglasna odluka da nova načelnica Opštinske uprave opštine Bajina Bašta bude Jelena Filipović, pravnica sa položenim pravosudnim ispitom. Ona se, zajedno sa još devet kandidata, javila na rapisani konkurs za to radno mesto, koje je ostalo upražnjeno jer je dosadašnja načelnica Slobodanka Rajaković dala ostavku iz ličnih razloga. Od devet prijavljenih kandidata svu potrebnu dokumentaciju dostavilo je samo četvoro kandidata.
Veće je usvojilo zapisnike sa šest ranijih redovnih i vanrednih sednica ovog organa pa je potom razmatralo više tačaka dnevnog reda. Jedna se odnosila na Izveštaj o izvršenju budžeta opštine za prvih šest meseci ove godine. Istaknuto je da se budžet puni prema očekivanjima, da je poslednjih meseci veći priliv sredstava i da, ako se tako nastavi, njegovo izvršenje će se kretati blizu 90 posto u odnosu na plan. Članovi OV razmotrili su rebalans budžeta JKP „Duboko“ Užice, prihvatili ga, kao i izveštaj o radu Predškolske ustanove Neven i njegov plan rada za 2015/16.godinu. Prihvaćen je predlog nacrta Odluke o uspostavljanju saradnje između opštine Bajina Bašta i ruskog grada Zvenigoroda. Veće je razmotrilo i donelo odluke po žalbama građana i njihovim zahtevima za pomoć, kao i zahteve nekih ustanova i preduzeća.
V.M.

Ova vest je pročitana 1930 puta.