Na poslednjoj sednici Opštinskog veća razmatrano je čak 40 tačaka dnevnog reda. Svakako da su među važnijim bile one koje su se odnosile na usvajanje izveštaja o radu javnih preduzeća, Direkcije za izgradnju, BB Terma, JKP 12. septembar, Sportsko turističkog centra, JKP Duboko Užice, Opštinske uprave opštine Bajina Bašta, Centra za socijalni rad, Ustanove Kultura, Narodne biblioteke „Miloš Trebinjac“ i Predškolske ustanove Neven. Svi izveštaji su prezentovani u pismenoj formi i usvojeni su bez mnogo diskusija.

Opstina - LOGO
Opštinsko veće razmatralo je i usvojilo više nacrta odluka među kojima su one o završnom računu opštinskog budžeta za 2014. godinu i prvom rebalansu budžeta za 2015. godinu. Prema izveštajnim podacima, ukupni ostvarenje tekućih prihoda i primanja od prodaje nefinasijske imovine lane su iznosili 743.365.000,39 dinara, a rashodi su izvršeni sa ukupno 751.658.503.32 dinara. Prvim rebalansom obuhvaćena su sredstva od oko 15,6 miliona dinara. Nacrtom Odluke o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Bajina Bašta utvrđeno je da ono ima 36 naseljenih mesta. Sedište matičnog područja je u Opštinskoj upravi iz Bajine Bašte, mestu gde se vode sve matične knjige. Ovim objedinjavanjem ukinute su mesne kancelarije pa će građani morati potrebna dokumenta tražiti u Opštinskoj upravi. Usvojen je zahtev Mesnih zajednica Rogačica i Kostojevići da u tim sredinama, mesne kacelarije ipak ostanu i rade samo jedan dan u sedmici. Planiraski klub Tara dobiće na korišćenje zgradu škole u Rastištu, a oronula, napuštena zgrada ispod Robne kuće biće upisna na opštinu pošto nema pravnih naslednika. Prilikom razmatranja Odluke o dodeli nagrada i drugih javnih priznanja opštine Bajina Bašta i zvanja Počasni građanin opštine Bajina Bašta za ovu godinu, prihvaćen je predlog nacrta odluke, koga je uradila Radina Rajaković, sekretar Skupštine i doneta odluka da se on dopuni sa još jednim imenom, radnikom Opštinske uprave Ivanom Markovićem. Data je podrška da se za direktora centra za socijalni rad imenuje Marica Vuković. Podršku je dobio i predlog Mreže razvojnih i inicijativa Logosfera Bajina Bašta da se ramotri mogućnost obezbeđenja parking mesta za bicikle. Prihvaćni su i zahtevi crkvi iz Rogačice i Duba za pomoć, kao i zahtev KUD-a „Milenko Topalović“. Njemu je odobreno 350 hiljada dinara. Za popravku krova stambene zgrade u Ulici Jovana Jovanovića Zmaja dodeljeno je 100 hiljada dinara, a za pokrivanje dela troškova Sretenjskik susreta u Rogačici 120 hiljada dinara. Ustanovi Kultura za potrebe Filmskog festivala Bašta fest odobreno je dodatnih 400 hiljada dinara. Danijelu Ćoroviću , kao pomoć za odlazak na školovanje u Ameriku, dodeljeno je 50 hiljada dinara a Vojislavu Stojanoviću 25 hiljada za učešće u letnjoj školi naučno istraživačkog Univerziteta iz Beograda.
V.M.

Ova vest je pročitana 1550 puta.