Оно што се у кулоарима све чешће причало о ЛУ Соко из Бајине Баште добило је званичну потврду на његовој последњој Скупштини када је усвојена одлука о ангажовању ревизорске куће која ће исптати  финансисјко материјално пословање у последњих пет година. Тиме се желело да ново руководство, на челу са председником Станимиром Милутиновићем, почне рад са јасних позиција, након што се ревизијом утврди право стање у удружењу, чиме ће се потврдити или оповргнути сумње у незаконска дешавања.

Пре ове одлуке уследило је неусвајање Извештаја о раду Управног и Надзорног одбора за 2014. годину, а чланови Скупштине нису дали ни глас за усвајање финасијског извештаја и завршног рачуна ЛУ Соко за прошлу годину. У неусвојном извештају Надзорног одбора достављеног  члановимa Скупштине у писаној форми наводи се више неправилности у раду удружења.  Бивши председник Милош Мандић, управник ловишта Милан Гавриловић и ловочувар  Милоје Чворовић су указивали  да се тако радило и раније.  Члан Надзорног одбора Ратко Савић утврдио је да је удружење пред банкротом,  поготово што има још десетак спорова око накнаде штете коју је проузроковала дивљач, а потом је дао неопозиву оставку на чланство у овом органу. Члан НО Ненад Пурић нагласио је да удружење не може извадити чланарина, већ  се мора пројектима покушати добити сресдтва од Министарства и локалне самоуправе.  У неусвојеном прегледу прихода и расхода за 2014. годину стоји да је остварен приход од 4.510.318,57 динара, а да расход износи 6.230.787,00 динара уз напомену да трошкови изградњее објеката нису књижени на трошкове, већ на вредност објеката.

Детаљ са скупштине ЛУ Соко

Детаљ са скупштине ЛУ Соко

Скупштина је усвојила извештаје о раду Стручне и ловочуварске службе, извештај о раду Дисциплинске комисије, није имала ниједан предмет, мада се за реч јавио Радиша Максимовић из Дуба и рекао да је имала пријава против њега. Гласањем је донета  одлука да члан Скупштине ЛС Србије буде Станимир Милутиновић.

Са мањим изменама у односу на предлог  усвојен је финансисјки план за 2015. годину као и одлука о висини чланарине. Новоизабрани Управни одбор, на челу са председником Станимиром Милутиновићем, планирано је да приходи у текућој години буду 5.498.712,65 динара, а расход 5.483.450,00 динара.

Скуштина је одлучила да ловачка чланарина за 2015. годину за редовне чланове износи седам хиљада динара, за почасне чланове две хиљаде, а за чланове који долазе изван општине Бајина Башта чланарина износи петнаест хиљада динара.

На последњој седници Управног одбора према речима председника ЛУ Соко Станимира Милутиновћа, донета је једногласна одлука да се управник ловишта повуче са те дужности, распореди на место лововувара, одкле је и  именован, а да се распише конкурс за новог управника ловишта.

В.М.

Ова вест је прочитана 1294 пута.