Aktiv defektologaU okviru projekta Tragom jednakih mogućnosti, kroz aktivnost „Dan otvorene sredine“ Aktiv defektologa organizovao je osam zajedničkih izlazaka korisnika Dnevnog boravka San i njihovih vršnjaka volontera iz Kancelarije za mlade u kafe restorane u našem gradu. Zajedničko druženje imalo je za cilj kako razvoj empatije, pozitivnih osećanja i prihvatanja osoba sa smetnjama u razvoju, tako i bogaćenje iskustava i  razvoj socijalnih veština dece, mladih i odraslih osoba sa invaliditetom.

788

Apstraktne društvene koncepte o kojim deca ometena u razvoju slušaju od svojih roditelja ili edukatora ovom aktivnošću pretočili smo  u konkretnu akciju te su naši korisnici doživeli iskustvo boravka u restoranu bez prisustva roditelja, u društvu svojih vršnjaka i u raspoloženju koje takva situacija izaziva. Imajući u vidu važnost predvidljivosti događaja i onoga što je srž ovakve aktivnosti, Aktiv defektologa je uputio volontere na način na koji mogu da približe svoja ponašanja i stavove vršnjacima u čijem se društvu nalaze i kojim veština treba da ih nauče. Korisnici dnevnog boravka imali su priliku da  razvijaju i nadograđuju svoje socijalne sposobnosti vezane za ponašanje u restoranu,za stolom za vreme obroka van kućnih uslova,poručivanje hrane, obraćanje zaposlenima, plaćanje porudžbine i vođenje neusiljenog slobodnog razgovora o svakodnevnim temama sa vršnjacima. Posete kafe restoranima imale su pozitivan uticaj i na vlasnike posećenih lokala, njihove zaposlene koji su ovom prilikom bili u direktom kontaktu sa osobama sa smetnjama u razvoju te su i oni stekli iskustvo u ophođenju sa gostima koji imaju oštećenje vida, autizam ili pak teškoće u intelektualnom funkcionisanju.

Pozitivna iskustva koja su sa članovima tima Aktiva defektologa podelili učesnici  ove aktivnosti dali su polet i motivaciju za naredna planiranja i realizaciju aktivnosti sličnih sadržaja.

799

Neformalna grupa „ Aktiv defektologa“ realizovala je ovu  aktivnosti u okviru projekta  „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija.

Ovaj projekat je finansirala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

SR RGB - za web