Aktiv defektologa U okviru projekta TRAGOM JEDNAKIH MOGUĆNOSTI, kroz aktivnost “Dan otvorenih vrata” u prvoj poseti Dnevnom boravku za decu, omladinu i odrasle osobe sa invaliditetom SAN bili su predstavnici Nacionalne službe za zapošljavanje. Korisnici dnevnog boravka sproveli su ih kroz prostorije i objasnili im kako izgleda njihova dnevna rutina. Nakon toga su zajedno učestvovali u radionici izlivanja ukrasnih sveća. Izlivanje sveća postala je redovna aktivnost rada Boravka u okviru radno-okupacione terapije nakon konkursa Nacionalne službe za zapošljavanje: Javni radovi za osobe sa invaliditetom 2019. godine. Na konkretnom primeru predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje pokazali smo da svaka osoba može nešto da radi, kao i kolika je važnost zapošljavanja osoba sa invaliditetom, a posebno teže zapošljivih kategorija kao što su osobe sa višestrukim smetnjama u razvoju i osobe sa autizmom.

123

Na slici: Predstavnici NSZ u poseti dnevnom boravku „SAN“, Foto: Drina info

      Činjenica je da se u našem društvu osobe sa invaliditetom susreću sa mnogobrojnim barijerama, koje možda kulminiraju u periodu života kada osoba treba da se uključi u tržište rada, što je jedini osnov stvarne samostalnosti i potpune inkluzije. Da li barijere znače da treba odustati od samostalnosti – nipošto, ali ne treba se ponašati kao da barijera nema i imati nerealna očekivanja. Idealno stanje bi bilo da osoba sa invaliditetom može da čim poželi da radi dobije posao, ali to nije realnost u Srbiji. I kada uloži maksimalan trud, on može biti bez efekta. Zadatak Aktiva defektologa je između ostalog i podsticanje osoba sa invaliditetom da se uključuju u tržište rada, otklanjanje predrasuda poslodavcima kada su u pitanju radne sposobnosti osoba sa invaliditetom, kao i upoznavanje svih aktera u ovom procesu sa Zakonom o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Naš cilj je što više radno sposobnih i zaposlenih osoba sa invaliditetom u službi krajnjem cilju: SOCIJALNOJ INKLUZIJI.

Neformalna  grupa  “Aktiv defektologa“ realizuje aktivnosti u okviru projekta

„Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a koji sprovode British Council i Trag fondacija.

Izrečeni stavovi ne moraju nužno odražavati zvaničnu politiku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva.

SR RGB - za web