Na današnjoj sednici Opštinskog veća Bajine Bašte pod dopunom dnevnog reda razmatrana je inicijativa velikog broja privrednika iz Bajine Bašte da se usvoji pravna regulativa koja nedelju predviđa kao neradni dan u sektoru trgovine mešovitom i prehrambenom robom. Veće je posle razmatranja više aspekata vezanih za ovu problematiku načelno prihvatilo inicijativu i donelo zaključak da se nakon sastanka predsednika opštine sa podnosiocima inicijative napravi nacrt odluke koja bi zatim bila stavljena na javnu raspravu.

Opština Bajina Bašta naslovna

Podsećamo da je nedavno veći broj privrednih subjekata iz Bajine Bašte koji se bave trgovinom i mešovitom robom pokrenuo inicijativu da se na teritoriji opštine Bajina Bašta usvoje odluke kojima se nedelju predviđa kao neradni dan u sektoru trgovine mešovitom i prehrambenom robom. Inicijativa je upućena predsedniku opštine, zameniku predsednika i opštinskom veću.

U detaljnom obrazloženju navedeni su svi razlozi koji idu u prilog usvajanju ovakve odluke, a navodi se da je tokom vanrednog stanja došlo se do zaključka da je apsolutno moguće zadovoljiti sve potrebe građana u uslovima redukovanog radnog vremena i da su diskretni heroji u teškim vremenima bili radnici prodavci i zaposleni u maloprodajnim objektima.