На данашњој седници Општинског већа Бајине Баште под допуном дневног реда разматрана је иницијатива великог броја привредника из Бајине Баште да се усвоји правна регулатива која недељу предвиђа као нерадни дан у сектору трговине мешовитом и прехрамбеном робом. Веће је после разматрања више аспеката везаних за ову проблематику начелно прихватило иницијативу и донело закључак да се након састанка председника општине са подносиоцима иницијативе направи нацрт одлуке која би затим била стављена на јавну расправу.

Општина Бајина Башта насловна

Подсећамо да је недавно већи број привредних субјеката из Бајине Баште који се баве трговином и мешовитом робом покренуо иницијативу да се на територији општине Бајина Башта усвоје одлуке којима се недељу предвиђа као нерадни дан у сектору трговине мешовитом и прехрамбеном робом. Иницијатива је упућена председнику општине, заменику председника и општинском већу.

У детаљном образложењу наведени су сви разлози који иду у прилог усвајању овакве одлуке, а наводи се да је током ванредног стања дошло се до закључка да је апсолутно могуће задовољити све потребе грађана у условима редукованог радног времена и да су дискретни хероји у тешким временима били радници продавци и запослени у малопродајним објектима.