Лица старија од 65 година као и хронични болесници који нису у могућности да подигну лекове могу се јавити на телефон +381 31/3833-000

грб Чајетина

За набавку животних намирница +381 31/845-103 од 08 до 20 часова