Na osnovu Zaključka Vlade 05 br.53-2561/2020 od 16.03.20120. godine u svim jedinicama lokalne samouprave obustvalja se u potpunosti rad sa strankama.

bajina_basta_grb

Zbog novonastale situacije, sve vrste pisanih podnesaka ( računi, zahtevi, nalozi i sl. ) mogu se podneti putem redovne pošte na adresu; Opštinska uprava, ul. Dušana Višića br. 28, 31250 Bajina Bašta, putem email adrese pisarnica@bajinabasta.rs ili korišćenjem formulara ispod.

Podnesci građana u pisanom obliku uzeće se u rad i kada nisu podneti na propisanom obrascu.