34. sednica Opštinskog veća Bajine Bašte u ovom sazivu zakazana je za četvrtak, 27. februar sa predloženih 18. tački dnevnog reda.

Sednica Opštinskog veća Foto: Drina Info

Sednica Opštinskog veća Foto: Drina Info

 

Većnici će razmatrati izmene i dopune Plana generalne regulacije Kaluđerskih bara na Tari, akt Ministarstva državne uprave u vezi sa nazivima ulica, program korišćenja sredstva Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine i Program obavljanja delatnosti javnog osvetljenja na teritoriji opštine.

Pred većnicima će biti i razmatranje nacrta rešenja o imenovanju direktora Ustanove „Kultura“, a zatim i žalba na sprovedeni konkursni postupak za ovo imenovanje.

Veće će imenovati tročlanu komisiju za određeivanje palete boja za fasade u užoj gradskoj zoni. Pred većem se u četvrtak nalazi i razmatranje planova i programa rada za 2020. godinu više opštinskih institucija i  brojni zahtevi i predlozi.

Drina Info