Комисија за стипендирање студената општине Бајина Башта расписала је конкурс за доделу стипендија студентима за школску 2019/2020. годину.

Student naslovna

На конкурс се могу пријавити редовни студенти, почев од прве године основних студија па до краја студија, који се школују за следећа дефицитарна занимања, за која су потребе исказале установе, организације и јавна предузећа у општини Бајина Башта, а то су:

– професор латинског језика 1

– професор руског језика 2

– професор физике 5

– професор математике 2

Право да конкуришу имају студенти који су у претходној школској години постигли изузетан успех.

Под изузетним успехом подразумева се:

– за студенте прве године (бруцоше) средња оцена 5,00 остварена у завршној години средње школе,

– за студенте старијих година средња оцена (просечна) у претходној години најмање 9,00.

Право на стипендију могу остварити студенти који имају пребивалиште на територији општине Бајина Башта и то најмање две године пре расписивања конкурса за доделу стипендије.

Право на стипендију могу остварити и стипендију користити само они студенти који редовно уписују одговарајуће године студија у роковима предвиђеним Статутом факултета.

Цео текст конкурса са информацијама о потребној документацији и роковима можете погледати овде.

Дрина Инфо

Ова вест је прочитана 160 пута.