Poznato je da je opština Bajina Bašta jedna od retkih lokalnih samouprava u Srbiji koja godinama nije raspisivala konkurs za informisanje ali bajinobaštanski mediji nemaju nikakav razlog za zadovoljstvo ni posle rezultata prvog konkursa za ostvarivanje javnog interesa u oblasti informisanja koji je raspisan tokom ove godine. Rešenjem koje je doneo i potpisao predsednik opštine Bajina Bašta, Radimir Filipović, čak 85 % novca iz budžeta Bajine Bašte koji je namenjen za medije, odnosno 4 250 000, 00 dinara otišlo je izvan ove podrinske opštine.

70405665_665030814007833_1262529572511940608_n

Mediji kojima su odobrena sredstva

U rešenju koje je Filipović potpisao i samo informativno dostavio članovima Opštinskog veća čak se ne navodi ni sastav komisije koja je odlučivala o stručnoj oceni projekta već se iz priloženog vidi da je ta nepoznata komisija za jedan dan uspela da oceni čak 32 predložena projekta, da odredi koji od njih zaslužuju da budu finansirani i u kom iznosu.

Ono što je posebno indikativno je činjenica da jedina televizija iz Bajine Bašte nije dobila ni dinara na ovom konkursu iako redovno prate sva dešavanja u ovoj opštini i  pored toga imaju i ažuran informativni portal. Skoro 50 % budžeta pripalo je jednom mediju iz Užica (2,4 miliona dinara).

Od medija sa teritorije opštine Bajina Bašta pored RTV Prima nula dinara na ovom konkursu dobio je i radio „Fan“,  Prvi portal i Radio Četiri.

Drina Info