Nacionalni park Tara poziva sve zainteresovane na predavanje i sprovođenje ankete o odnosu, mišljenjima i stavovima lokalnog stanovništva o velikim zverima koje će se održati u Sali skupštine opštine Bajina Bašta u petak 20. septembra od 13 časova.

Mrki Medved Tara

Prirodnjačkom muzeju u Beogradu je poveren zadatak da za potrebe Republike Srbije, a u saradnji sa Svetskom organizacijom za prirodu (WWF), sprovede anketiranje stanovništva o percepciji velikih zveri – medveda, vuka i risa u krajevima Srbije u kojima su njihova prirodna staništa. Uzorkovanje mišljenja stanovništva opštine Bajina Bašta je od ključnog značaja za sagledavanje različitih aspekata i problema odnosa ljudi i zveri.

Stručnjaci Prirodnjačkog muzeja će prisutnima pre anketiranja održati kratko predavanje i obrazložiti detalje anketiranja.

Drina Info

Ova vest je pročitana 352 puta.