Akcija dobrovoljnog davanja krvi organizuje se u petak, 20. septembra u prostorijama Sportske hale u Bajinoj Bašti. Akcija će trajati od 9 do 15 časova a organizuje je Služba za transfuziju krvi Užice u saradnji sa Crvenim krstom Bajina Bašta.

Dobrovoljno davanje krvi Bajina Bašta

Potrebe za krvlju i krvnim produktima

Potrebe za krvlju i krvnim produktima jedne zemlje zavise od broja stanovnika, broja bolničkih kreveta i vrsta medicinskih usluga koje se primenjuju u toj sredini. Plan potreba se donosi na osnovu uvida u godišnju potrošnju krvi u proteklom periodu.

U našoj zemlji potrebno je da bude 40 dobrovoljnih davalaca na 1000 stanovnika (4%), a procenat dobrovoljnih davalaca krvi u Srbiji godinama kreće se oko 3%.

Ko sve može dati krv

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila. Muškarci mogu dati krv svaka 3 meseca, a žene svaka 4 meseca. Krv ne treba da daju ljudi koji trenutno primaju terapiju ili imaju akutnu ili hroničnu bolest. Davanje krvi nije bolno, ne stvara naviku i ne šteti organizmu.

Svaki davalac krvi svaki put kada da krv testira se na krvno-grupnu pripadnost u sistemima AV0 i Rhesus, kao i na markere sledećih hematogenih transmisivnih bolesti: virus hepatitisa tipa B i C, virus humane imunodeficijencije (HIV) i sifilis. Sam proces uobičajenog davanja krvi u proseku traje 8 – 10 minuta.

Drina Info