Srpska radikalna stranka upozorava sve učesnike u dijalogu oko utvrđivanja najniže cene rada za narednu godinu da cena rada nije socijalna kategorija već zarada. Najniža cena rada, takozvani minimalac, ima smisla jedino ako se njime obezbeđuju minimalni uslovi za život zaposlenog radnika i njegove porodice.

Šoping naslovna

Država redovno objavljuje iznos koji je potreban za minimalnu, odnosno prosečnu potrošačku korpu i svaka zarada ispod tog iznosa je neprihvatljiva i ugrožava egzistenciju i dostojanstvo velikog broja porodica u Srbiji.

Poslednji objavljeni podatak je da je za minimalnu potrošačku korpu potrebno 37.000 dinara i najniža cena rada ne sme biti ispod tog iznosa.

Skoro pola miliona radnika u Srbiji prima minimalac za svoj mesečni rad, i iako je zaposlen u stvari je socijalni slučaj, jer sa tim iznosom ne može da zadovolji ni osnovne potrebe i zato srpski radikali zahtevaju da minimalna cena rada počne da se tretira kao zarada kojom zaposleni obezbeđuje osnovnu egzistenciju za svoju porodicu.