Обавештавају се грађани Бајине Баште у складу са општинском Одлуком о општем уређењу,чистоћи и комуналној хигијени на територији општине Бајина Башта да:

је забрањено спаљивање ђубрета, смећа траве и других отпадака.

Инспекцијски надзор над извршењем одредбе ове Одлуке врши комунална инспекција. Појаву паљења ђубрета, смећа траве и других отпадака на отвореном простору пријавити општинској управи Бајина Башта, Одељењу за инспекцијске послове и комуналне делатности-комуналној инспекцији.

Комунални инспектор у току редовног и ванредног прегледа уколико констатује паљевину на отвореном простору против лица које је поступало супротно одредбама ове Одлуке може поднети прекршајну пријаву.

Комунална инспекција
Општинске управе Бајина Башта