JKP „12. Septembar“ iz Bajine Bašte je koordinator i nosilac projekta „Unapređenje upravljanja čvrstim otpadom u ruralnim sredinama opština Bajina Bašta, Višegrad i Han Pjesak“ vrednog 735.574,56 evra koji finansira Evropska Unija kroz program prekogranične saradnje sa Bosnom i Hercegovinom (CBC Srb-BiH, IPA II).

Cilj projekta je unapređenje sistema upravljanja i odlaganja čvrstog otpada sa planinskih i brdskih delova opštine Bajina Bašta i partnerskih opština. Kroz prethodni projekat „Exchange 4“ Bajina Bašta je uvela sistem selekcije otpada, zatvorila gradsku deponiju „Okučje“ i počela sa odlaganjem otpada na sanitarnu Regionalnu deponiju „Duboko“ u Užicu. Kroz ovaj projekat je nabavljena oprema za prikupljanje i odvoženje suvog otpada i doneta su sva neophodna akta za ove aktivnosti.

man-34163_960_720

Kroz ovaj novi projekat želimo da se dodatno materijalno opremimo i da krenemo sa selektovanjem i odvoženjem smeća iz seoskih sredina u kojima do sada nismo radili ovaj posao. Nabavićemo dva kamiona smećara, jedan kamion za odvoženje velikih kontejnera, dva traktora i veliki broj kontejnera posebno onih od 5 kubika koji će moći kroz duži vremenski period u svim mesnim zajednicama da se koriste. Ušteda u vremenskom trajanju i smanjenju broja odvoženja kontejnera iz udaljenih područja će smanjiti troškove i povećati efiksnost rada JKP „12. septembar“. Otpad u seoskim sredinama je čist i kvalitetan (nema mokrog otpada) a ovaj projekat će podići svest svih građana iz područja u kome do sada nije bilo organizovane komunalne delatnosti ili je vršeno odlaganje u malim kontejnerima koji su često bili veoma brzo punjeni i predstavljali su velike troškove za naš rad. Ovo će posebno biti značajno za područja u kojima veliki broj gostiju i turista boravi, pa se i količina otpada uvećava naglo u sezonskim karakteristikama poput Kaluđerskih Bara, Mitrovca i Zaovina – objašnjava za Drina Info, direktor JKP „12. septembar“ Dejan Filipović.

Dejan Filipović Foto: Drina Info

Dejan Filipović Foto: Drina Info

Naše preduzeće će preneti dosadašnja iskustva partnerima iz Višegrada i Han Pjeska u uvođenju selekcije otpada i njihovom daljem kretanju. Poseban značaj će za naše sugrađane biti i početak prikupljanja i selekcije otpada iz jezera Perućac koje će naše kolege iz Višegrada ubuduće redovno i organizovano prikupljati i selektovati. Ovo će biti sve vidljivije u narednim godinama na našem kupalištu kod hidrocentrale kao i na toku Drine od Višegrada do Perućca.

Takođe, kaže Filipović, pojedine rute prikupljanja i prevoza otpada na kojima kroz ovaj projekat planiramo da vršimo selekciju a koje su naslonjene na teritoriju grada Užica (veći deo opštine BB) smeće se prikuplja i dovozi u Bajinu Baštu a onda ponovo vozi u Užice gde se nalazi Regionalno javno preduzeće Duboko.

Ugovorom između našeg preduzeće JKP „12 Septembar“ Bajina Bašta i RJKP „Duboko“ je definisano da prevoz smeća sa teritorije Bajine Bašta vrši RJKP „Duboko“ a u cenu deponovanja otpada stavka prevoza predstavlja veliki iznos. Smatramo da bi smo ovim izmenama napravili višestruku korist jer bi kamioni smećari mogli sa ovih područja da direktno voze selektovan otpad u RJKP Duboko i tako bi smanjili kilometraže pojedinih ruta i do 100 km, kaže Dejan Filipović.

Projekat će trajati 18 meseci.

EU zastava

„Improving Solid Waste Management in Urban and Rural Areas of Bajina Basta, Visegrad and Han Pijesak municipalities“

Ovaj projekat finansira Evropska Unija.

Ova vest je pročitana 890 puta.