На основу одлуке Надзорног одбора број 679/4 од дана 20.06.2019. године ЈП „Национални парк Тара“ оглашава јавну лицитацију за продају моторних путничких, теретних и прикључних возила.

Vozila-2

 

Податке о возилима која се продају и текст огласа можете погледати овде.