U materijalu za narednu sednicu Skupštine opštine Bajina Bašta dostavljena je i zanimljiva analiza aktivnosti odbornika u lokalnom parlamentu.  Na odborničko pitanje Zorana Rakovića sa prethodne sednice skupštinske službe su pripremile tabelu u kojoj se vide aktivnosti svih odbornika na poslednjih deset sednica.

Opština Bajina Bašta naslovna

Raković je na sednici od 5. juna tražio da se dostavi tabela u kojoj će se navesti svi odbornici u ovom sazivu Skupštine, ispred koje su stranke i da se pored svakog imena navede koliko se koji odbornik javio za diskusiju u poslednjih 10 sednica Skupštine, koliko je svaki odbornik uputio odborničkih predloga i koliko je postavio odborničkih pitanja. Ovu više nego zanimljivu tabelu možete pogledati ispod.

Tabela pokazuje da se čak 23 odbornika za poslednjih deset sednica nijedanput nisu javili za reč. Broj odbornika koji su podneli neku inicijativu ili postavili odborničko pitanje je još i manji. Skupština opštine Bajina Bašta u proseku ima 4 ili 5 sednica godišnje pa iz tabele dolazimo do zaključka da većina odbornika bar dve godine u Skupštini nije progovorila nijednu reč i nisu imali nikakav predlog ili odborničko pitanje.

Da li je situacija u Bajinoj Bašti toliko idealna pa nema potrebe za inicijativama i diskusijama po predloženim aktima ili je nešto drugo što doprinosi da odbornici „prespavaju“ zasedanja je nešto što oni moraju odgovoriti onima koji su ih birali. Činjenica koja verovatno doprinosi ogromnoj neaktivnosti odbornika je i to što je Bajina Bašta jedna od retkih opština gde se sednice lokalnog parlamenta ne prenose i gde javnost nema uvida u rad predstavnika koje su birali da zastupaju njihove interese.

Ipak nisu svi odbornici u Skupštini opštine Bajina Bašta bili  neaktivni i moramo naglasiti da ima i onih koji drugačije shvataju odbornički mandat i svoju funkciju u lokalnom parlamentu. Tako imamo desetak odbornika koji su u navedenom periodu češće učestvovali u diskusijama i podnosili predloge i tražili odgovore na određena pitanja. Po broju javljanja na poslednjih deset sednica Skupštine prednjači Zoran Raković dok je najviše odborničkih inicijativa i pitanja poteklo od Siniše Spasojevića.