У материјалу за наредну седницу Скупштине општине Бајина Башта достављена је и занимљива анализа активности одборника у локалном парламенту.  На одборничко питање Зорана Раковића са претходне седнице скупштинске службе су припремиле табелу у којој се виде активности свих одборника на последњих десет седница.

Општина Бајина Башта насловна

Раковић је на седници од 5. јуна тражио да се достави табела у којој ће се навести сви одборници у овом сазиву Скупштине, испред које су странке и да се поред сваког имена наведе колико се који одборник јавио за дискусију у последњих 10 седница Скупштине, колико је сваки одборник упутио одборничких предлога и колико је поставио одборничких питања. Ову више него занимљиву табелу можете погледати испод.

Табела показује да се чак 23 одборника за последњих десет седница ниједанпут нису јавили за реч. Број одборника који су поднели неку иницијативу или поставили одборничко питање је још и мањи. Скупштина општине Бајина Башта у просеку има 4 или 5 седница годишње па из табеле долазимо до закључка да већина одборника бар две године у Скупштини није проговорила ниједну реч и нису имали никакав предлог или одборничко питање.

Да ли је ситуација у Бајиној Башти толико идеална па нема потребе за иницијативама и дискусијама по предложеним актима или је нешто друго што доприноси да одборници „преспавају“ заседања је нешто што они морају одговорити онима који су их бирали. Чињеница која вероватно доприноси огромној неактивности одборника је и то што је Бајина Башта једна од ретких општина где се седнице локалног парламента не преносе и где јавност нема увида у рад представника које су бирали да заступају њихове интересе.

Ипак нису сви одборници у Скупштини општине Бајина Башта били  неактивни и морамо нагласити да има и оних који другачије схватају одборнички мандат и своју функцију у локалном парламенту. Тако имамо десетак одборника који су у наведеном периоду чешће учествовали у дискусијама и подносили предлоге и тражили одговоре на одређена питања. По броју јављања на последњих десет седница Скупштине предњачи Зоран Раковић док је највише одборничких иницијатива и питања потекло од Синише Спасојевића.