Opština Bajina Bašta je za 2019. godinu Programom  podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja, predvidela meru – zaštita geografskog porekla meda sa Tare za šta su budžetom za 2019. godinu opredeljena finansijska sredstva.

mad pcelarstvo2

Kako  se zaštita geografskog porekla meda sa Tare najvećim delom bazira na područje Nacionalnog parka „Tara“,  ova ustanova je zaštitu porekla meda sa Tare prepoznala u okviru akcionog plana, kao deo projekta Eko Karst čiji je jedan od partnera Nacionalni park „Tara“.

Kako su glavni akteri u ovom poslu pčelari, veoma je bitno da se pčelari sa teritorije opštine Bajina Bašta upoznaju i dobiju potrebne informacije o samom postupku zaštite geografskog porekla meda i pre svega koristi koju bi  pčelara imali od toga.

Povodeći se time pozivaju se svi zainteresovani pčelari da u četvrtak, 18. aprila 2019. godine sa početkom u 12,30 časova u  sali Skupštine  opštine Bajina Bašta,  prisustvuju sastanku na kome će imati priliku da saznaju ono što ih interesuje vezano za zaštitu geografskog porekla.

Na sastanku će biti prisutan  profesor Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna- Beograd, Dr. Nebojša Nedić koji će biti  glavni koordinator  ove mere.

Sve ovo je bitno jer sam postupak zaštite geografskog porekla zahteva izvesno vreme za sprovođenja, a kako je i vegetacija krenula, neophodno je krenuti sa određenim radnjama vezanim za ovaj period godine i razvoj biljaka.

Ova vest je pročitana 168 puta.